Broken Hope — Blood Gullet şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Broken Hope adlı sanatçının "Blood Gullet" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

A planet covered with three quarters water
Oceans and seas hold primeval terror
Nightmare eating machines inhabit the deep
Denizens below the surface, hunger for us all
The jaws crush, sever, shred and ruin
The mouth devours, gulps and swallows
Ragged body parts, packed deep inside
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Born to ingest meat, shark pups eat siblings
Intrauterine cannibalism, a first taste of flesh
The jaws crush, sever, shred and ruin
The mouth devours, gulps and swallows
Ragged body parts, packed deep inside
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Created to kill and it always wants more
It masticates on you as the oceans slick with gore
The feeding frenzy dismembers and mutilates
Ungodly carnage from teeth that won’t chew

Şarkı sözü çevirisi

Dörtte üçü su ile kaplı bir gezegen
Okyanuslar ve denizler ilkel teröre dayanıyor
Kabus yeme makineleri derinlerde yaşıyor
Yüzeyin altındaki sakinler, hepimiz için açlık
Çeneler ezilir, kesilir, parçalanır ve yok edilir
Ağız yutar, yutar ve yutar
Yırtık vücut parçaları, derin içinde paketlenmiş
Lapidated kalıntıları, bir kan gullet sindirmek…
Et yemek için doğmuş, köpekbalığı yavruları kardeşleri yiyor
İntrauterin yamyamlık, etin ilk tadı
Çeneler ezilir, kesilir, parçalanır ve yok edilir
Ağız yutar, yutar ve yutar
Yırtık vücut parçaları, derin içinde paketlenmiş
Lapidated kalıntıları, bir kan gullet sindirmek…
Öldürmek için yaratıldı ve her zaman daha fazlasını istiyor
Okyanuslar gore ile kaygan olarak size masticates
Beslenme çılgınlığı parçalanır ve parçalanır
Çiğnemeyecek dişlerden kötü bir katliam