Gwydion — Veteran şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Gwydion adlı sanatçının "Veteran" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

The last to fall, the first to call
Veteran! Veteran!
Founder of cities, protector of lands
Veteran! Veteran!
Ode to longevity, ambassador of survival
Veteran
Compelled by reflections of life
Perceive its equations as a whole
Made a warrior by his own merit
Built on the foundation of limitless audacity!
Passion for discovery, knowledge and control
Repelled infesting turbans,
driven by feverous cross
This is the story of our land!
This is the tale of a veteran!
Deeply lined farsighted eyes
Pierce, through convincing lies
And if he’s told to believe in them
He outlines a cynical smile
Born early, a premature child
Keen to war (no baby cries)
Ready to confront the raging vile
In his crusade for independence
Veteran! Veteran!
From mountain peaks to vast shores and seas
He wrote his fate
Led armies towards their native soil
From mountain peaks to vast shores and seas
He wrote his fate
Drove sultans to their native soil
Wake up from your well deserved rest
Concealed for eras
Dire threats have erupted
From below a perverse mantle
Not stirred by weapons of wood and steel
That you know only too well
But by greed, ignorance
And delirious cravings
Veteran
People are demoralized, helpless
Veteran
Raise a flag, lead the way
Summon your unshakable determination
Remember who you are
All the challenges you overcame
Although the flesh may have softened
Your bones will never break
And they’ll beat the test of time
And resist until the end!
Veteran fight once more
Resist until the end!
Lead the way, raise a flag
Resist until the end!

Şarkı sözü çevirisi

Son düşen, ilk arayan
Emektar! Emektar!
Şehirlerin kurucusu, toprakların koruyucusu
Emektar! Emektar!
Uzun ömürlülüğe gazel, hayatta kalma elçisi
Gazi
Hayatın yansımaları tarafından mecbur
Denklemlerini bir bütün olarak algıla
Kendi liyakatiyle bir savaşçı yaptı
Sınırsız küstahlık temeli üzerine inşa edilmiştir!
Keşif, bilgi ve kontrol tutkusu
Kovulmuş istilacı türban,
ateşli çapraz tarafından tahrik
Bu bizim topraklarımızın hikayesi!
Bu emekli askerin masal!
Derin astarlı hipermetrop gözler
Pierce, ikna edici yalanlarla
Ve eğer onlara inanması söylenirse
Alaycı bir gülümsemeyi özetliyor
Erken doğmuş, prematüre bir çocuk
Savaşa hevesli (bebek çığlıkları yok)
Azgın aşağılık yüzleşmek için hazır
Bağımsızlık için yaptığı Haçlı Seferi
Emektar! Emektar!
Dağ zirvelerinden geniş kıyılara ve denizlere
Kaderini yazdı
Orduları kendi topraklarına yönlendirdi
Dağ zirvelerinden geniş kıyılara ve denizlere
Kaderini yazdı
Padişahları kendi topraklarına sürdüler
Hak ettiğiniz dinlenmeden uyanın
Dönemler için gizli
Korkunç tehditler patlak verdi
Aşağıdan sapık bir manto
Ahşap ve çelikten yapılmış silahlarla karıştırılmamalıdır
Sadece çok iyi biliyorsun
Ama açgözlülük, cehalet
Ve çılgın arzular
Gazi
İnsanlar demoralize, çaresiz
Gazi
Bayrağı Kaldır, yolu göster
Sarsılmaz kararlılığınızı çağırın
Kim olduğunu hatırla
Üstesinden geldiğiniz tüm zorluklar
Et yumuşamış olsa da
Kemiklerin asla kırılmaz
Ve zaman testini geçecekler
Ve sonuna kadar direnmek!
Emektar bir kez daha mücadele
Sonuna kadar diren!
Yolu göster, bayrağı Kaldır
Sonuna kadar diren!