Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Introduction (Psalm 1) şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito adlı sanatçının "Introduction (Psalm 1)" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

The Book of
PSALMS
BOOK ONE
PSALM 1—PSALM 41
PSALM 1
The Way of the Righteous and the End of the Ungodly
Blessed is the man
Who walks not in the counsel of the ungodly,
Nor stands in the path of sinners,
Nor sits in the seat of the scornful;
But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.
He shall be like a tree
Planted by the rivers of water,
That brings forth its fruit in its season,
Whose leaf also shall not wither;
And whatever he does shall prosper.
The ungodly are not so,
But are like the chaff which the wind drives away.
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment,
Nor sinners in the congregation of the righteous.
For the LORD knows the way of the righteous,
But the way of the ungodly shall perish.

Şarkı sözü çevirisi

Kitap
ZEBUR
KİTAP BİR
MEZMUR 1-MEZMUR 41
MEZMUR 1
Erdemlilerin yolu ve kötülüklerin sonu
Kutsanmış adam
O ki, yoldan çıkanların öğüdünde yürümez.,
Ne de günahkarların yolunda duruyor,
Hor görenlerin koltuğuna oturmaz.;
Ama onun zevki RAB'bin yasasında,
Ve yasasında gece gündüz meditasyon yapar.
O bir ağaç gibi olacak
Su nehirleri tarafından dikildi,
Bu, meyvesini mevsiminde çıkarır,
Kimin yaprağı da solmaz;
Ve yaptığı her şey kurtuluşa erecektir.
Ungodly öyle değil,
Fakat rüzgarın savurduğu saman gibi.
Bu nedenle, dinsizler yargılanmayacaktır,
Erdemliler topluluğundaki günahkarlar da.
Çünkü Tanrı doğruların yolunu bilir.,
Ama yoldan çıkanların yolu yok olacak.