Swazi Dlamini — Vulinhliziyo şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Swazi Dlamini adlı sanatçının "Vulinhliziyo" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

Is’khathi sami sonke nawe
Bes’gcwele injabulo njalo
Konke ebengik’dinga ngingak’swele
Ngiyazi indaba yami nawe
Ay’phelanga kamunandi
Ngak’phula inhliziyo, ngithethelele
Ngang’ngaboni ngangingazi
Ukuthi uyis’busiso sami
Ngak’xhaphaza, ngak’laxaza shwele…
Ngihlale ngithandaza kanje
Ukuthi siyoze s’buyelane
Noma isimo sil’khuni, ng’zohlala ethembeni…
Ngihlale ngithandaza kanje
Seng’khulile, seng’bonile
Seng’hambile, seng’fundile
(Uthando ol’njengolwakho al’velele) bvs
Ngiyazi ngak’cekela phansi
Ngiyaz’vuma zonke izono zami
Manje ngiyangqongqoza ngivulele
Vula inhliziyo, vula inhliziyo yakho
Vula inhliziyo… Ngiyancenga nje ooh (Ngihlale ngithandaz')
Bridge/Breakdown:
Ngeke ngiphinde, ngeke ngilinge
Ngik’lahle… Ngiyak’thembisa x2
Mungangipha ithuba nje
Sthandwa siyofa silahlane
Ngiyasho ngingowakho njena x2
Chorus (repeat, fade)

Şarkı sözü çevirisi

Yea me is'all khathi
Böylece Bes'full injabulo
Tek ihtiyacım ngingak'on ebengik'
Yea bir Yami Ngiyazi var
Kamunandi Ay'ingaphelanga
Ngak'inhliziyo kırık, ngithethelele
Ngang'ngangingazi'yi görebilirsiniz
Yani uyis'
Ngak'xhaphaza, tırmanış ngak'laxaza…
Bu yüzden otur ve dua et
Buyelane say s'siyoze
Gnome durumu, umut ng'de doğru zamanda gerçekleştirildi.…
Bu yüzden otur ve dua et
Seng büyüyor, seng'i gördün.
'gone Seng, öğrendiğin seng'
(Sadece ol'nolwakho al' sevmek zorunda) bvs
Ngiyazi milletvekili ngak'phansi
Ngiyaz'ı deneyin Tüm günahları onayladı
Sadece ngiyangqongqoza'yı aç
İnhliziyo aç, inhliziyo aç
Ooh... sadece Ngiyancenga inhliziyo'yu açın (oturun ve dua edin)
Köprü / Arıza:
Sen zamansın, yapabilirsin
Söz Ngik'ngiyak'x2 atın...
Sadece Mungangipha dönemi
Silahlane bizi sevdi siyofa
Ngiyasho ngingowakho x2 şimdi mevcut
Koro (tekrar, fad)