Wormed — Darkflow Quadrivium şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Wormed adlı sanatçının "Darkflow Quadrivium" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

Dragged into the positive azimuthal direction
Extracted by scattered particles
Escaping from the ergosphere to infinity
Parametrization of the spatial profile
Between the four homogeneous universes
Lifetime is finite · dragging me severe
Lifetime is finite · dragging me severe

Şarkı sözü çevirisi

Pozitif Azimut yönüne sürüklendi
Dağınık parçacıklar tarafından ekstrakte edilir
Ergosferden sonsuzluğa kaçış
Uzamsal profilin parametrelendirilmesi
Dört homojen evren arasında
Ömür boyu sonlu * beni şiddetli sürükleyerek
Ömür boyu sonlu * beni şiddetli sürükleyerek