Wormed — Nucleon şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi

Sayfa, Wormed adlı sanatçının "Nucleon" şarkısının sözlerini ve Türkçeye çevirisini içeriyor.

Şarkı sözleri

Expulsion
Abstract vector space
Electrons are totally ripped free from the nuclei
Super-sonic interplanetary shock waves
Accelerated the shock waves from supernova explosions
Vast signals propagating along the straight lines
Plasma bubbles disrupt critical radio signals
(Something is wrong again)
Successfully I see the giant circles galaxy collisions
Huge clouds of gas and dust are sprinkled with bright blue young stars
Ultraviolet radiation secuence
Incubating new stars
Sculpting environment and gradually eroding gas clouds
Dominated emission
Tenuous magnetic-fields
Twelve-dimensional re-construction of krigshu structure
Propulsion trajectory estimated crushing force of gravity
Estimated
They said 'good luck' on the earth
Intrusion of human feelings on my head
Oscillations, the voxel shrinks cosmos background
Cluster II advise the infiltration
Duplicating my virtual operations first
Cause
Organic are fragmented

Şarkı sözü çevirisi

Sınırdışı
Soyut vektör uzay
Elektronlar çekirdeklerden tamamen kopar
Süper sonik gezegenler arası şok dalgaları
Süpernova patlamalarından kaynaklanan şok dalgalarını hızlandırdı
Düz çizgiler boyunca yayılan geniş sinyaller
Plazma kabarcıkları kritik radyo sinyallerini bozar
(Yine yanlış bir şey var)
Başarıyla dev çevreler galaksi çarpışmaları görmek
Büyük gaz ve toz bulutları parlak mavi genç yıldızlarla serpilir
Ultraviyole radyasyon güvenliği
Yeni yıldızların inkübasyonu
Heykel ortamı ve yavaş yavaş aşınan gaz bulutları
Hakim emisyon
Zayıf manyetik alanlar
Krigshu yapısının on iki boyutlu yeniden inşası
İtme yörüngesi tahmini yerçekimi kırma kuvveti
Tahmin
Yeryüzünde 'iyi şanslar' dediler
Kafamda insan duygularının istilası
Salınımlar, voksel cosmos arka plan küçülür
Küme II infiltrasyonu tavsiye eder
Önce sanal işlemlerimi çoğaltma
Neden
Organik parçalanmış